Bc. Barbora Šenovská

Diplomová práce

Souvislost humoru se syndromem vyhoření pracovníků v paliativní medicíně

The connection of humour and burn out in palliative care workers
Anotace:
Tato práce zkoumá souvislost humoru a syndromu vyhoření pracovníků v přímé paliativní péči. První hypotéza předpokladá, že smysl pro humor chrání tyto zaměstnance před syndromem vyhoření. Druhá zjišťuje, zdali afiliativní a sebe-podporující styl humoru souvisí s nižší mírou výskytu syndromu vyhoření než agresivní a sebe-pokořující. Regresní analýza identifikovala signifikantní vztah smyslu pro humor …více
Abstract:
This thesis examines a connection between humour and burn-out syndrome in direct palliative care. First hypothesis assumes that sense of humour protects employees from burn-out syndrome. Second explores whether affiliative and self-enhancing humour style is connected with lower burn-out than aggressive and self-defeating style. Regression analysis identified a significant relationship between sense …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií