Theses 

Psychická zátěž personálu při poskytování paliativní péče – Bc. Pavla Křížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Křížová

Bakalářská práce

Psychická zátěž personálu při poskytování paliativní péče

Psychological stress of staff in providing palliative care

Anotace: Bakalářská práce je věnována tématu psychické zátěže zdravotních sester v péči o umí-rající v hospicových zařízeních. Teoretická část práce zahrnuje problematiku stresu a psychické zátěže zdravotních sester a jejich duševní hygienu. Je zde stručně popsána historie a základní myšlenka paliativní péče a jsou zde definovány základní pojmy, jako je psychická zátěž, doprovázení, hospic a paliativní péče. V praktické části jsou předloženy výsledky kvalitativního šetření prováděného pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Během těchto rozhovorů byly zjišťovány těžkosti, se kterými se pracovníci v paliativní péči potýkají, a které způsobují tlak na jejich psychiku a v souvislosti s tím i stres při snaze udržet úroveň péče.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the topic of psychological stress of nurses in the care of dying in hospices. The theoretical part of the thesis involves the issue of stress of nurses and mental hygiene. There is also a brief description of the history and funda-mental idea of palliative care together with definition of basic terms like psychological stress, accompaniment, hospice and palliative care. The practical part comprises results of qualitative survey, which was carried out using semi-structured interviews. The aim of these interviews was to identify difficulties and negative factors, which workers in palliative care face and which can consequently result in psychological stress and also in a reduction in the quality of care.

Klíčová slova: Psychická zátěž, stres, paliativní péče, pracovník v paliativní péči, pomáhající profese, umírání, smrt, umění doprovázet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz