Bc. Petra Dušková

Diplomová práce

Postavení levobočků Přemyslovské dynastie ve společnosti

Illegitimate descendants of Przemyslid dynasty and their position in society
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá levobočky z Přemyslovské dynastie a snaží se přiblížit, zda měl nemanželský původ vliv na jejich postavení ve společnosti. Věnuje se především knížeti Břetislavovi I., poté synu Přemysla Otakara I. Vratislavovi a opavskému vévodovi Mikuláši I. Práce však zmiňuje i další děti z vládnoucího rodu.
Abstract:
The master's thesis deals with the illegitimate descendants from the Przemyslid dynasty and tries to find out if the illegitimate origin influenced their position in society. This work is particularly interested in prince Břetislav I., then son of Přemysl Otakar I. Vratislav and Mikuláš I., the Duke of Opava. The thesis also mentions other children of the ruling family.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta