Mgr. Michaela Marešová

Diplomová práce

Přezkum rozhodnutí soudního exekutora

Review of Decisions od Court Executor
Anotace:
Diplomová práce na téma „Přezkum rozhodnutí soudního exekutora“ se zabývá problematikou jednotlivých prostředků obrany proti rozhodnutí exekutora včetně jejich vzájemného srovnávání. Nejprve je v práci pojednáno o postavení soudního exekutora a jeho rozhodování, dále se práce soustředí na konkrétní prostředky obrany proti rozhodnutí exekutora, a to převážně na jejich přípustnost, průběh řízení a rozhodnutí …více
Abstract:
The thesis „Review of Decisions of Court Executor“ deals with various defence instruments against decisions of court executor including mutual comparison. First,it discusses the position of court executor and his decision, the work also focuses on particular defence instruments against decision of court executor, especially on their permissibility, proceedings and decision. Further current legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo