Mgr. Alan HAVLICE

Rigorózní práce

Postaveni soudniho exekutora v eeske republice

The Position ofa Court Distrainer in the Czech Republic
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá postavením soudního exekutora v České republice při výkonu exekuční činnosti prováděné dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů. Dále vývojem exekučního řízení od roku 1918, srovnáním s dalšími právnickými profesemi a vlivem jiných řízení na exekuce, komparací s postavením soudních exekutorů ve vybraných …více
Abstract:
This rigorous thesis deals with the position of a court distrainer in the Czech Republic during the performance of a distraint procedure according to Act No. 120/2001 Coll., on court-appointed distrainers and distraining activities (Rules of Distraining) as amended. Further in his work, the author gives an overview of the history of a distraint procedure from 1918 onwards, a comparison to other legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLICE, Alan. Postaveni soudniho exekutora v eeske republice. Plzeň, 2018. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo