Bc. Petr Hlubina

Bakalářská práce

Design zaměřený na uživatele u webu neziskové organizace

User-centered Design for Non-governmental Organization Website
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje návrh a následné testování prototypu webu pro neziskovou organizaci aplikováním přístupu designu zaměřeného na uživatele. Práce popisuje komplexní proces návrhu od úvodního seznámení s projektem, přes uživatelský výzkum, návrh person a návrh obsahové strategie webu, až po samotný návrh prototypu a následné uživatelské testování jeho použitelnosti.
Abstract:
The thesis contains design and testing of prototypes for NGO website, using the user-centered design approach. The thesis describes complexity of designing process including initial brief, user research, persona modeling, designing content strategy, designing prototypes and usability testing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Obšívač
  • Oponent: Mgr. Pavel Hamřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky