Bc. Šimon Zouvala

Bachelor's thesis

Implementace metod MGC a OGC pro výpočet parciálních atomových nábojů

Implementation of MGC and OGC methods for calculation of partial atomic charges
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme výpočtům a využití parciálních atomových nábojů. Výpočet těchto nábojů je možný buď kvantově mechanickými metodami, které jsou přesnější ale časově náročnější nebo pomocí empirických metod, které jsou rychlejší, ale obsahují výrazně větší míru aproximací. Empirické metody dále dělíme na ty, které se snaží reprodukovat náboje z kvantové mechaniky a na ty, které definují …more
Abstract:
In this bachelor thesis we deal with calculations and application of partial atomic charges. The calculation of these charges is possible by quantum-mechanical methods, which are more accurate but time-consuming, or by empirical methods that are faster but contain a larger approximation. We divide the empirical methods into those that try to reproduce the charges of quantum mechanics and those that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Raček, doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Lukáš Pravda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta