Ing. Petr Bludský

Bakalářská práce

Online galerie: využití J2EE s JPA

Online gallery using J2EE with JPA
Anotace:
Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci galerie na platformě Java 2 Enterprise Edition za použití frameworku Struts 2 a Java Persistence Api společně s Oracle Toplink jako databázové vrstvy. Práce bude obsahovat E-R model a jeho detailní rozbor. Použity budou taktéž návrhové vzory jako MVC (Model View Controller) nebo interceptor a knihovny pro práci s obrázky v javě (ořezávání, vytváření náhledů …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to develop an internet gallery application based on the Java 2 Enterprise Edition Platform using the Struts 2 framework and Java Persistence Api together with Oracle Toplink as a database layer. The thesis will include a database E-R model and its detail analysis. Objected oriented patterns such as MVC (Model View Controller) or interceptor and Java libraries for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Iva Rulićová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bludský, Petr. Online galerie: využití J2EE s JPA. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma