Theses 

Online galerie: využití J2EE s JPA – Ing. Petr Bludský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Petr Bludský

Bakalářská práce

Online galerie: využití J2EE s JPA

Online gallery using J2EE with JPA

Anotace: Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci galerie na platformě Java 2 Enterprise Edition za použití frameworku Struts 2 a Java Persistence Api společně s Oracle Toplink jako databázové vrstvy. Práce bude obsahovat E-R model a jeho detailní rozbor. Použity budou taktéž návrhové vzory jako MVC (Model View Controller) nebo interceptor a knihovny pro práci s obrázky v javě (ořezávání, vytváření náhledů). Frontendová část galerie bude optimalizována pro internetové vyhledávače (SEO) a bude využívat javascriptového frameworku MooTools. Jako aplikační server je zvolen Tomcat, jako databáze PostgreSQL.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to develop an internet gallery application based on the Java 2 Enterprise Edition Platform using the Struts 2 framework and Java Persistence Api together with Oracle Toplink as a database layer. The thesis will include a database E-R model and its detail analysis. Objected oriented patterns such as MVC (Model View Controller) or interceptor and Java libraries for working with images (resizing, making thumbnails) will also be used. The frontend part will be optimized for various search engines and will also use the Javascript framework MooTools. An application server Tomcat hase been chosen to deploy the application while PostgreSQL will serve as a database engine.

Klíčová slova: Java, Java Persistence Api, Struts, Oracle, galerie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Iva Rulićová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12682 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Bludský, Petr. Online galerie: využití J2EE s JPA. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz