Veronika TŮMOVÁ

Bachelor's thesis

Wahlkampftexte. Stilistische Analyse ausgewählter Wahlkampftexte.

Election campaign. Stylistic analysis of election texts.
Abstract:
This bachelor´s work is written in Germany language. Target of this work is analysis of vocabulary of election campagne to the Federal assembility 2013 and on the basic of choosen Texts describe and characterize the used means of language.
Abstract:
Práce je psána v německém jazyce. Cílem práce je zkoumat slovní zásobu předvolební kampaně do Spolkového sněmu 2013 a na základě rozboru vybraných volebních textů popsat a charakterizovat užívané jazykové prostředky.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marie Smolíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TŮMOVÁ, Veronika. Wahlkampftexte. Stilistische Analyse ausgewählter Wahlkampftexte.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/