Veronika TŮMOVÁ

Bakalářská práce

Wahlkampftexte. Stilistische Analyse ausgewählter Wahlkampftexte.

Election campaign. Stylistic analysis of election texts.
Abstract:
This bachelor´s work is written in Germany language. Target of this work is analysis of vocabulary of election campagne to the Federal assembility 2013 and on the basic of choosen Texts describe and characterize the used means of language.
Abstract:
Práce je psána v německém jazyce. Cílem práce je zkoumat slovní zásobu předvolební kampaně do Spolkového sněmu 2013 a na základě rozboru vybraných volebních textů popsat a charakterizovat užívané jazykové prostředky.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Veronika. Wahlkampftexte. Stilistische Analyse ausgewählter Wahlkampftexte.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina