Barbora BOUDOVÁ

Diplomová práce

Průřezové téma RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovy

A CROSS-CURRICULUM SUBJECT WITHIN A GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMME
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá průřezovým tématem RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovy. Teoretická část je věnována objasnění pojmu environmentální výchova, jejím cílům, směrům, politice i organizacím environmentální výchovy. Dále následují nejznámější směry této výchovy a to ekologická a globální výchova. Tyto pojmy jsou charakterizovány, jsou uvedeny jejich cíle, politika i …více
Abstract:
This diploma work is devoted to a cross-curriculum subject within a general educational programme ? environmental education, as part of the teaching of civics. In the theoretical section, it defines ?environmental education?, in terms of its aims, forms, politics and organizations. Then, it focuses on its best known aspects, which are ecological and global education. It describes both these concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Barbora. Průřezové téma RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovy. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta