Bc. Tereza Havlíková

Diplomová práce

Projektové vyučování v matematice na 1. st. ZŠ zaměřené na environmentální výchovu

Lower-primary Project Work in Mathematics with an Environmental Focus
Anotace:
Diplomová práce „Projektové vyučování v matematice na 1. st. ZŠ zaměřené na environmentální výchovu“ se zabývá možnostmi začleňování environmentální výchovy do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ formou projektů. V teoretické části jsou podrobně rozpracována jednotlivá témata zvlášť (environmentální výchova, výuka matematiky, projektové vyučování) a následně i teoretické základy, na kterých je možno stavět …více
Abstract:
Diploma thesis „Lower-primary Project Work in Mathematics with an Environmental Focus“ deals with the possibilities of integrating environmental education and mathematics on lower-primary schools using project method. In the theoretical part, the three topics (environmental education, teaching mathematics, project method) are elaborated separately and also the theoretical basis of the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Viktora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta