Bc. Radek TIMOFTEJ

Bakalářská práce

Studie přírodního a kulturního dědictví obce Prysk v posledních 100 letech s využitím poznatků pro udržitelný rozvoj obce.\nl{}

Study of natural and cultural heritage of village Prysk within last 100 years using historical sources for the next sustainable development.\nl{}
Anotace:
Tato studie má za cíl přiblížit vývoj životního prostředí obce Prysk v posledních 100 letech, kdy se nacházela na hranici často měnících se správních celků a její životní prostředí tak bylo vyvíjeno rozličnými způsoby. Posouzení hlavních témat této studie: stav osídlení, zemědělství, lesnictví, doprava atp., poukazuje na změny v průběhu pozorovaného století, které někdy zásadně změnily tvář obce. Studie …více
Abstract:
This essay aims to analyse the evolution of the environment of the Prysk municipality in the last one hundred years, which was situated at the borders of the variable administrative units and thus its environment was developing in diverse ways. The examination of the key subjects of this essay: The settlement situations, agriculture, forestry, transport etc. points at the changes of the nature of municipality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Marková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TIMOFTEJ, Radek. Studie přírodního a kulturního dědictví obce Prysk v posledních 100 letech s využitím poznatků pro udržitelný rozvoj obce.\nl{}. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí