Mgr. Jan Haviernik

Bakalářská práce

Design real-time PCR testů pro rozlišení klinicky významných bakteriálních kmenů

Design of real-time PCR assays for detection of clinically significant bacteria
Anotace:
Diagnostika pomocí real-time PCR dnes patří mezi nejrychlejší a nejcitlivější metody průkazu patogena v klinické mikrobiologii. Legionella pneumophila je významnou patogenní bakterií, která je původcem legionářské nemoci a pontiacké horečky. Její detekce pomocí real-time PCR je dnes již dostupná díky nabídce komerčních testů, avšak tyto PCR testy zpravidla nerozlišují mezi jednotlivými poddruhy této …více
Abstract:
Real-time PCR is one of the fastest and most sensitive methods for direct detection of pathogens in clinical microbiology. Legionella pneumophila is a clinically significant pathogenic bacterium, the causative agent of Legionnaires' disease and Pontiac fever. Real-time PCR assays for detection of L. pneumophila are now commercially available, however, these tests cannot distinguish between pathogenic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Iva Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta