Bc. Tomáš Tomšů

Bakalářská práce

Watching TV: Improving Listening Skills Through Repeated and Sequential Watching

Watching TV: Improving Listening Skills Through Repeated and Sequential Watching
Anotace:
Tato práce se zabývá rozvojem poslechových schopností studentů anglického jazyka prostřednictvím sledování televizních seriálů. Teoretická část představuje výzkum zaměřený na získávání jazyka skrze sledování televizních seriálů. Praktická část popisuje experiment a ukazuje jeho výsledky.
Abstract:
This bachelor thesis explores improvement of listening skills of English language students via watching TV shows. Theoretical part introducess research conducted on language acquisition theories and their connection to watching TV. Research section describes the research conducted and presents the results.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Worthington

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura