Bc. David Kupr

Bakalářská práce

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Kbele

Church of the Assumption of our Lady in Kbel
Anotace:
Bakalářská práce „Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Kbele, historie a současný stav“ se zabývá filiálním kostelem ve Kbele, jeho historií, opravami v průběhu let a jeho současným stavem. Součástí práce je i fotografická dokumentace kostela v takovém stavu, v jakém je v dnešních dnech k vidění
Abstract:
Bachelor thesis “Church of the Assumption of the Virgin Mary in Kbel, history and current situation” deals with chapel-of-ease in Kbel, its history, repairs over the period of time and its current situation. Crucial part of thesis is also photographic documentation of chapel in a state in which could be seen nowadays.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta