Ing. Erich Man

Bachelor's thesis

Přeměna obchodní společnosti z právní formy "společnost s ručením omezeným" na "akciová společnost".

Transformation of business company from legal form "Limited Company" to "Corporation".
Anotácia:
Tato bakalářská práce charakterizuje způsob přeměny obchodní společnosti. Je zaměřena na podrobný rozbor náležitostí a nutné legislativní kroky při přechodu obchodní společnosti z právní formy "společnost s ručením omezeným" na právní formu "akciová společnost".
Abstract:
This Bachelor thesis describes the transformation of a company. It is focused on detailed analysis of pertinences and necessary legal steps in case of the transformation of a business company from legal form „Limited Company“ to „Corporation“.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Petr Ambros

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms

Práce na příbuzné téma

Všechny práce