Nela Jankowská

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje a řízení neziskové organizace ESN ( Erasmus Student Network)

Possibilities of Expanding and Leadership in Non Profitable Organization ESN (Erasmus Student Network)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neziskových organizací. V rámci své práce jsem se zaměřila konkrétně na neziskovou organizaci Erasmus Student Network, působící v Olomouci. V teoretické části jsem se zabývala obecně neziskovým sektorem, českou a evropskou legislativou a formou financování neziskových organizací. V praktické části své bakalářské práce jsem popisovala organizaci ESN a to …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on non-profit organizations. As part of my work I focused specifically on non-profit organization Erasmus Student Network, active in Olomouc. In the theoretical part I dealt with general non-profit sector, Czech and European legislation and through funding of Form non-profit organization financing. In the practical part of my thesis I described the organization ESN specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jankowská, Nela. Možnosti rozvoje a řízení neziskové organizace ESN ( Erasmus Student Network). Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe