Bc. Anna Dvořáková

Bachelor's thesis

Fyziologie a patologie zornicových reakcí

Physiology and pathology of pupillary responses
Abstract:
Bakalářská práce shrnuje problematiku zornicových reakcí. Úvodní kapitoly jsou zaměřené zejména na anatomii zrakové dráhy a fyziologii pupilárního reflexu. Následující kapitola je přínosná pro všechny oftalmology i optometristy v klinické praxi. Shrnuje vyšetření velikosti zornic, vyšetření zornicových reakcí, farmakologické testy a některé pupilografické metody. Následuje nejobsáhlejší část zaměřena …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with pupillary responses. The first chapters describe the anatomy of the visual pathway and physiology of the pupil light reflex. The following chapter is beneficial for all ophtalmologists and optometrists in clinical practice. It summarizes the examination of pupil size, the evaluation of pupil light reaction, pharmacological tests and some methods of pupillography. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2020
  • Supervisor: doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Optics and Optometry / Optics and Optometry

Theses on a related topic