Bc. Anna Dvořáková

Bachelor's thesis

Fyziologie a patologie zornicových reakcí

Physiology and pathology of pupillary responses
Anotácia:
Bakalářská práce shrnuje problematiku zornicových reakcí. Úvodní kapitoly jsou zaměřené zejména na anatomii zrakové dráhy a fyziologii pupilárního reflexu. Následující kapitola je přínosná pro všechny oftalmology i optometristy v klinické praxi. Shrnuje vyšetření velikosti zornic, vyšetření zornicových reakcí, farmakologické testy a některé pupilografické metody. Následuje nejobsáhlejší část zaměřena …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with pupillary responses. The first chapters describe the anatomy of the visual pathway and physiology of the pupil light reflex. The following chapter is beneficial for all ophtalmologists and optometrists in clinical practice. It summarizes the examination of pupil size, the evaluation of pupil light reaction, pharmacological tests and some methods of pupillography. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedúci: doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Optics and Optometry / Optics and Optometry

Práce na příbuzné téma