Bc. Eva Ptáčková

Diplomová práce

Spolupráce školy a rodiny dítěte se specifickou poruchou učení

Cooperation between school and family of a child affected by a specific learning disability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spoluprací školy a rodiny dítěte se specifickou poruchou učení, je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se věnuje především charakteristice specifických poruch učení, dítěti se specifickou poruchou učení v prostředí rodiny a školy a na závěr této části poukazuje na spolupráci mezi rodinou a školou. Empirická část práce se zaměřuje na rodiče dětí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the cooperation between the school and the child's family with a specific learning disability and it is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part of this thesis focuses primarily on the characteristics of specific learning disabilities, the child with specific learning disability in the family and school surroundings and at the end of this section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta