Mgr. Kateřina Chvátalová, Ph.D.

Disertační práce

Studium antiradikálové aktivity fenolových kyselin a jejich vlivu na redoxní stav železa a mědi

Research of antiradical activity of phenolic acids and their effect on the redox state of iron and copper
Anotace:
Disertační práce se zabývá kinetickým stanovením antiradikálové aktivity antioxidantů, zejména fenolových kyselin, a jejich vlivem na redoxní stav iontů přechodných kovů, železa a mědi. Antiradikálová aktivita byly hodnocena na základě výpočtu rychlostních konstant reakce antioxidantů se stabilními radikály, použili jsme měření s nadbytkem radikálu i s nadbytkem antioxidantu. Narozdíl od dosud používaných …více
Abstract:
Presented dissertation thesis studies the kinetic determination of the anti-radical activity of antioxidants, mainly phenolic acids, and their influence on the redox state of ions of the transition metals, iron and copper. We developed a method for the determination of the antioxidant activity, which is based on calculation of the rate constants of the reactions, we used measurements with both excess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Slanina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta