Theses 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Dřevěná sportovní a víceúčelová hala – Zbyněk VÍCHA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zbyněk VÍCHA

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Dřevěná sportovní a víceúčelová hala

Design of the building and processing of project documentation Wooden sports and multipurpose

Anotace: Zaměřením této bakalářské práce je zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu dřevěné víceúčelové haly se zázemím při objektu Katedry tělesné výchovy a sportu ZČU v Plzni. Zabývá se také statickým výpočtem hlavních konstrukcí a tepelným posouzením obalových konstrukcí stavby. Sestavení zatížení a statické posouzení stavby je provedeno dle platných norem ČSN EN. Veškeré výpočty a zatížení bylo provedeno v programu Dlubal RSTAB7. Výkresová část byla provedena v programu AutoCAD Civil 3D 2011.

Abstract: This bachelor thesis is aimed at processing of simplified project documentation for a new building permit. The matter is a wooden multipurpose hall with facilities in the building of the Department of Physical Education and Sport, University of West Bohemia in Pilsen. This thesis also deals with an approximate static calculation and a thermal appraisal of a building. The composition of the load and a static appraisal are performed according to valid standards of ČSN EN. The load and the calculation was made in program Dlubal RSTAB7. Drafting part of the thesis was accomplished in AutoCAD Civil 3D 2011.

Klíčová slova: Víceúčelová hala, lepené lamelové dřevo, statický výpočet, zjednodušená projektová dokumentace, architektonický návrh

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59810 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VÍCHA, Zbyněk. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Dřevěná sportovní a víceúčelová hala . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz