Bc. Veronika Hanusová

Bakalářská práce

Využití tištěných a digitálních materiálů při práci s dítětem s elektivním mutismem

Use of printed and digital materials for work with a child with elective mutism
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Využití tištěných a digitálních materiálů při práci s dítětem s elektivním mutismem" je složena ze dvou částí. První kapitola teoretické části se zabývá procesem komunikace, komunikací dítěte předškolního věku a využití alternativní a augmentativní komunikace. Druhá kapitola vysvětluje termín mutismus, jeho druhy a logopedickou péči. Třetí kapitola se věnuje digitálním technologiím …více
Abstract:
Bacherol thesis name is ,,Use of printed and digital materials for work with child with elective mutism“ is made of two parts. The first part of theoretical work deals with process of communication, communication of preschool age child and use of alternative and augmentative communication. The second part explains terminus mutism, its types and speech therapy care. The third part deals with digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta