Martin Holeček

Diplomová práce

Analýza marketingového prostředí města Hradec Králové

Analyse of marketing enviroment of town Hradec Králové
Anotace:
Práce se zabývá analýzou marketingového prostředí města Hradec Králové. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku PR a komunikace ve státní samosprávě, komunikačnímu procesu, partnerům a nástrojům. Metodou vlastního dotazníkového šetření jsou získány základní informace, jejichž zpracování poskytlo celou řadu výsledků, které napomohou při tvorbě komunikační strategie města. Zvláštní pozornost …více
Abstract:
The work deals with the analysis of the marketing environment of Hradec Kralove municipality. The teoretical part is devoted to the field of public relations and communication in public administration, the communication process, partners and tools. The basic data were collected by questionnaire survey, and provide results which help in creating the communication strategy of the municipality. Particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM465

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Zbyněk Pitra
  • Oponent: Marcela Sokolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv