Bc. Rustam Galeev

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace - využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communications - using and interconnection of separated marketing instruments in practice
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat teorii a praxi integrované marketingové komunikace a zjistit, jak dílčí nástroje a jejich propojení do jediného systému fungují ve skutečné praxi, jaké problémy potkávají marketéři při uplatnění této strategie a jaké výsledky podnik dosáhl díky integrované marketingové komunikaci. Teoretická část je zaměřená na popis nástrojů integrované marketingové komunikace …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to compare theory and practice of integrated marketing communications , and determine how to split the tools and integrating them into a single system works in actual practice, what challenges marketers encounter when applying this strategy, and what results attained by using the integrated marketing communications. The theoretical part is focused on describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní