Bc. Kamil Kadlčík

Bachelor's thesis

Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce

Recovery of Tax Arrears and Tax Execution
Abstract:
Vymáhání daňových nedoplatků, resp. provádění daňové exekuce v praxi finančních úřadů představuje velmi zajímavou a obsáhlou problematiku, a to nejen z hlediska právního. Pro zpracování tohoto rozsáhlého tématu jsem se rozhodl na základě svých dosavadních pracovních zkušeností, které získávám při svém zaměstnání na Finančním úřadě v Bruntále. Záměrem mé bakalářské práce je analýza současné právní úpravy …more
Abstract:
Tax execution is a significant interference in the rights and obligations of taxpayers and as it is a sensitive issue the state should present itself as a "powerful master" and a good manager. The I am of my work is to describe the process of exaction of tax arrears by the tax administrator and the tax execution, respectively. I deal with the various types and forms of the operation of the exaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Public Administration