Bc. Kateřina Kryštofová

Diplomová práce

Zhodnocení mléčné užitkovosti ovcí v průběhu laktace

Analyse of sheep milk composition during lactation
Anotace:
Cílem mé diplomové práce pod názvem „Zhodnocení mléčné užitkovosti ovcí v průběhu laktace“ bylo provést rozbor hlavních ukazatelů mléka jako je sušina, tuk, bílkovina, laktóza, počet somatických buněk, aktivní a titrační kyselost, syřitelnost a jakost sýřeni-ny a následně výsledky vyhodnotit matematicko-statistickými metodami. Cílem této práce bylo zjistit vztahy mezi fází laktace a ukazateli ovčího …více
Abstract:
The aim of the thesis was analyse of sheep milk composition during lactation. Milk was analysed for milk yield, total solids, fat, protein, lactose, somatic cell coun (SCC), active acidity (pH), titratable acidity, rennet clotting time and rennet curd quality and then recorded data were satistically analyzed by program STATISTICA. The samplings were carried in months April – September 2018 on sheep …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika