Veronika Bařinková

Bakalářská práce

Specifika finanční analýzy neziskové organizace na příkladu společnosti Greenpeace Česká republika, z. s.

Specifics of financial analysis of a non-profit organization on the example of Greenpeace Česká republika, z. s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat specifika finanční analýzy neziskové organizace, zhodnotit finanční zdraví organizace Greenpeace ČR za období 2014-2018 a porovnat dosažené výsledky s jejími konkurenty.Práce je rozdělena do čtyř částí. V té první charakterizuji neziskové organizace, jejich specifika a jejich finanční řízení. Poté popisuji organizaci zvolenou pro finanční analýzu a její …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to identify the specifics of financial analysis of a non-profit organization, evaluate financial health of Greenpeace Czech Republic for the period 2014-2018 and compare the provided results with its competitors.The work is divided into four parts. The first one describes non-profit organizations, their specifics and their financial management. Then I describe the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Veronika Staňková
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80990