Ing. Jaroslav Hrabák

Bakalářská práce

Správa a údržba majetku ve firmě Carrier ROCR s.r.o.

Facilities and Maintenance Management in Carrier ROCR s.r.o.
Anotace:
Nacházíme se v době ekonomické krize, kdy dochází k podstatným změnám ve způsobu řízení hlavních i podpůrných procesů podniků. Pomocí metodiky a nástrojů pro zdokonalování procesů ACE je možné snížit plýtvání a zvýšit kvalitu výrobního procesu, a tím tak pozitivně ovlivnit celý tento proces. Tato bakalářská práce ověřuje platnost zmíněných hypotéz pomocí porovnávací a analytické metody. Teoretická …více
Abstract:
Currently we are experiencing tough economic times when here are substantial changes in the management of main and supporting business processes. Thanks to ACE, business process re-engineering tools and methodology, it is possible to reduce waste and improve production process quality, and thus positively influence the process as a whole. This bachelor’s thesis validates these hypotheses using comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Marek Cozl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní