Silvia Mocková

Master's thesis

Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti

Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se věnuje rozdílům v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti členských států EU, strukturálním problémům na trhu práce a jejich řešení v podobě aktivních politik na trhu práce, ale i dalším podpůrným opatřením jakým je například celoživotní vzdělávání. Tyto problémy jsou dále specificky rozebrané na úrovni dvou členských států Česka a Polska.
Abstract:
The master's thesis deals with the differences in the employment and unemployment rate of the EU member states, structural problems on the labour market and their solution by active labour market policies and other supportive measuers such as life-long learning. These problems are then specifically applied on the level of two memeber states the Czech Republic and Poland.
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa venuje rozdielom v miere zamestnanosti a nezamestnanosti členských štátov EÚ, štrukturálnym problémom na trhu práce a ich riešeniu v podobe aktívnych politík na trhu práce, ale aj ďalším podporným opatreniam akým je napríklad celoživotné vzdelávanie. Tieto problémy sú ďalej špecificky rozoberané na úrovni dvoch členských štátov Česka a Poľska.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Reader: Jarolím Antal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74809