Bc. Lumíra Truksová

Bakalářská práce

Analyse der tschechischen Lehrwerke für Erwachsene aus phonetischer Sicht – „Němčina pro samouky“ und „Němčina pro jazykové školy 1“

Analysis of czech textbooks of german language for adults "Němčina pro samouky" and " Němčina pro jazykové školy I." from the phonetic point of view
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on problematic pronunciation in the teaching of German language. In the theoretical part I describe the basic phonetic terms and differences between the Czech and the German pronunciation, focusing on sounds that are most problematic for Czech native speakers. In the practical part I am doing the phonetic analysis of Czech textbooks „Němčina pro jazykové školy 1“ and …více
Abstract:
Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou výslovnosti při výuce německého jazyka. V teoretické části popisuji základní fonetické pojmy a rozdíly mezi českou a německou výslovností, se zaměřením na hlásky, které jsou pro české rodilé mluvčí nejproblematičtější. V praktické části provádím fonetickou analýzu českých učebnic „Němčina pro jazykové školy 1“ a „ Němčina pro samouky“ s cílem …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk