Michael Bílek

Bakalářská práce

Korupce z pohledu práva a financí

Corruption from the point of view of law and finance
Anotace:
Bakalářská práce „Korupce z pohledu práva a financí“ se zabývá korupcí, její charakteristikou, jejím měřením a jejím postihem. První, teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska problematiky korupce a teoretická východiska měření korupce. Druhá, praktická část této práce sestává z analýzy a následné komparace trestněprávní úpravy korupce v českém právu a její obdobě v právu Spolkové republiky …více
Abstract:
The submitted thesis: “Corruption from the point of view of law and finance” deals with corruption, its characteristics, measurement and sanctioning. The first, theoretical part is focused on theoretical basis of corruption and theoretical basis of corruption measurement. The second, practical part consists of analysis and comparison of legislation of corruption in criminal law of Czech Republic, Germany …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hampl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo