Ing. Iva HOVĚZÁKOVÁ

Diplomová práce

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance
Abstract:
The aim of this thesis is to provide the basic literature review about the EVA concept, its implementation and emphasize EVA advantages, consequently, to measure the company performance according to the traditional performance measurements and modern performance measurements, and compare them. On the basis of the literature review, the carried out analysis and the comparison of EVA and the traditional …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je poskytnout základní teoretické poznatky o konceptu ekonomické přidané hodnoty, její implementace, zdůraznit její výhody, následně zhodnotit výkonnost podniku pomocí klasických ukazatelů a moderních ukazatelů výkonnosti podniku, a porovnat je. Následně, na základě teoretických poznatků, provedených analýz a srovnání EVA a tradičních ukazatelů využívaných společností, je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15897

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOVĚZÁKOVÁ, Iva. The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe