Bc. Michaela BRAŠEŇOVÁ

Diplomová práce

Marketingové analýzy AFS Mezikulturní programy, o.p.s. se zaměřením na poptávku ve vybraném městě

Marketing analysis of AFS Mezikulturní programy, o.p.s. with focus on demand of selected city
Anotace:
Tato práce je zaměřená na činnost neziskové organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s., která se zabývá mezikulturním vzděláváním především středoškolských studentů. Její nabídka zahrnuje program studium v zahraničí, hostitelský program, dobrovolnictví a jazykové pobyty. V práci jsou zpracovány dvě hlavní tematické oblasti. První oblastí je situační analýza této organizace na českém trhu, jejímž …více
Abstract:
This thesis is focused on the activities of a non-profit organization AFS Mezikulturní programy, o.p.s., which deals with intercultural education mainly of the high school students. Its offer includes abroad study program, host program , volunteering and language study stays. The thesis composes two major topics. The first one is a situational analysis of this company on the Czech market, which aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRAŠEŇOVÁ, Michaela. Marketingové analýzy AFS Mezikulturní programy, o.p.s. se zaměřením na poptávku ve vybraném městě. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/