Bc. Jana Vacková

Master's thesis

Marketingová strategie střední školy

High School Marketing Strategy
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie střední školy. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy a vybrané metody. Na základě provedených analýz současného stavu marketingu jsou vymezeny nedostatky a navržena nová marketingová strategie směřující ke zkvalitnění činnosti školy.
Abstract:
This diploma thesis deals with the high school marketing strategy. The introductory part contains theoretical resources of this work, it explains the basic concepts and chosen methods. Based on the undertaken analysis of the contemporary state of the school marketing, the shortcomings are identified and new marketing strategy, aimed at improving school performance, is proposed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Věžník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting