Eduard Vojček

Bakalářská práce

Finančné riadenie v s.r.o.

Financial management limited liability company
Abstract:
The thesys is designated to the problematicks of financial analysys in Poľana Inc. The main goal of the thesys was to determine the financial health of subject with help of chosen methods and through that to propose possible conclusions to rise the financial situation of the company. The thesys is divided to three chapters. It includes 4 pictures, 14 tables and 4 attachments. The first chapter is designated …více
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná problematike finančnej analýzy vykonanej v podniku Poľana, s.r.o. Cieľom práce bolo zistenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných metód a následne navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie jeho finančnej situácie. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 4 obrázky, 14 tabuliek a 4 prílohy. Prvá kapitola je venovaná základným teoretickým východiskám finančnej analýzy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Hadbavný, CSc.
  • Oponent: Ing. Karolína Červená, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře