Ing. Jakub Havlíček

Diplomová práce

Spádovost za službami v okresech Opava a Nový Jičín

Travel to services in districts Opava and Nový Jičín
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat spádovost za službami na nadlokální a mikroregionální úrovni v okresech Opava a Nový Jičín. Zkoumané území zahrnuje dva okresy s celkem 129 obcemi, které spadají do území 9 obcí s rozšířenou působností. Zkoumány byly obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Na základě zjištěné spádovosti byly vymezeny parciální regiony a komplexní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze travel to services on the local and micro levels in Opava and Nový Jičín regions. The surveyed area includes two regions with a total of 129 municipalities which are divided into the nine administrative districts. According to this questionnaire survey were defined service processes in education, health care, retail and services. On the basis of the travel to services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa