Radek CHARUZA

Bakalářská práce

Tvorba podnikatelského plánu a strategické plánovaní v neziskové organizaci

Creating a business plan and strategic planning in nonprofit organizations
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zdůvodnit potřebu strategického plánování v neziskových organizacích, předvést možný způsob strategického plánování, popsat nástroje strategického plánování a využít je při tvorbě podnikatelského plánu. První část práce charakterizuje neziskové organizace, umísťuje je v systému národního hospodářství a definuje jejich význam pro společnost. Dále navazuje rozbor …více
Abstract:
The thesis focus to justify the importance of strategic planning in nonprofit organizations and demonstrate a possible way of strategic planning, eg. strategic planning tools to describe and use them when creating a business plan. The first part describes a non-profit organization, which is placed in the national economy and defines their importance to society. Then follows an analysis of strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHARUZA, Radek. Tvorba podnikatelského plánu a strategické plánovaní v neziskové organizaci. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta