Bc. Denys Teteruk

Bakalářská práce

Rating podniku a jeho význam pro finanční řízení

Company rating and its importance for financial management
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje ratingu a jeho významu pro finanční řízení podniku. V rámci bakalářské práce je řešená obecná problematika ratingu, jeho druhy, typy a aplikace v běžné praxi. Práce se věnuje detailnímu rozboru aktuální metodologie stanovené ratingovou agenturou Moody’s pro oblast subjektů působících v oděvním průmyslu. Teoretické poznatky uvedené v práci jsou využity v analytické části, …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to rating and its importance for financial management of a company. The thesis deals with the general issue of rating, its kinds, types and application in common practice. Subsequently, thesis is devoted to a detailed analysis of the current methodology established by the Moody’s rating agency for entities operating in the apparel industry. The theoretical knowledge presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní