Ing. Josef Cimburek

Diplomová práce

Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové

Reconstruction of the intersection Na Drážce street and Věry Junkové street
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové. Záměrem je umožnění plynulého průjezdu ze všech větví křižovatky, modernizace točny MHD a umožnění bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Práce je vypracována ve stupni pro stavební povolení.
Abstract:
This dissertation is dealing with the reconstruction of crossroad intersecting Na Drážce street and Věry Junkové street. The purpose of this work is enabling of free transit from all directions, modernization of terminal station for Public City Transport and enabling of free passage of pedestrians and cyclists. This dissertation is worked out on the level of building permission.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cimburek, Josef. Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera