Ing. Josef Cimburek

Master's thesis

Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové

Reconstruction of the intersection Na Drážce street and Věry Junkové street
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové. Záměrem je umožnění plynulého průjezdu ze všech větví křižovatky, modernizace točny MHD a umožnění bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Práce je vypracována ve stupni pro stavební povolení.
Abstract:
This dissertation is dealing with the reconstruction of crossroad intersecting Na Drážce street and Věry Junkové street. The purpose of this work is enabling of free transit from all directions, modernization of terminal station for Public City Transport and enabling of free passage of pedestrians and cyclists. This dissertation is worked out on the level of building permission.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2014
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Cimburek, Josef. Rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Věry Junkové. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera