Jan KOŽUŠNÍK

Bachelor's thesis

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the marketing research, especially on customers' satisfaction. Thesis is divided into theoretical part and analytical part. In the theoretical part are described some basic facts from the field of marketing research, particularly information related to the creation of the questionnaires. Furthermore, the theory is aimed on particular customer and his satisfaction …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum a hlavně pak spokojenost zákazníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní poznatky z oblasti marketingového výzkumu, zejména pak informace týkající se tvorby dotazníků. Dále je teorie zaměřena na samotného zákazníka a jeho spokojenost. Praktická část je z velké části tvořena vyhodnocováním …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2011
Identifier: 23176

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŽUŠNÍK, Jan. The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration