Martina POLEDNÍKOVÁ

Diplomová práce

Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) mimo velkou aglomeraci

Own Experiences with the Sydrom CAN (Child Abuse and Neglect - The Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child) outside big Agglomeration.
Anotace:
Tato práce se zabývá syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, známého pod pojmem syndrom CAN. Popisuje význam rodiny v životě dítěte, obecné charakteristiky syndromu CAN a blíže specifikuje jeho jednotlivé formy. Pozornost je věnována také rizikovým faktorům, prevenci, odhalování a následné intervenci. Cílem práce je popsat syndrom CAN a zjistit, zda s ním mají středoškolští studenti …více
Abstract:
This thesis puts mind to the Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child, called as Syndrom CAN. Thesis describes the importance of the family in child´s life, general characteristics of the Syndrome CAN and more closely specify it´s individual forms. Attention is also paid to risk factors, prevention, detection and consequent intervention. The goal of the thesis is the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Identifikátor: 6268

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLEDNÍKOVÁ, Martina. Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) mimo velkou aglomeraci. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem