Martin KRÁKORA

Bachelor's thesis

Pořízení datového souboru pro zadání zdroje ionizujícího záření (lineární urychlovač) do výpočetního systému DIAMOND

Linear Accelerator Input Beam Data Collection for DIAMOND Calculation Systém Setup
Abstract:
V první kapitole teoretické části mé bakalářské práce jsem se věnoval tématu radioterapie obecně a také její historii. Radioterapii je mladý medicínský obor, který léčí zhoubná i nezhoubná onemocnění pomocí ionizujícího záření. Její počátky můžeme zařadit na začátek 20. století, kdy německý fyzik Wilhelm Conrad Rontgen objevil paprsky X. Tyto paprsky se začaly využívat k léčbě nádorových onemocnění …more
Abstract:
výpočetního systému DIAMOND. Tohoto cíle jsem dosáhl a datové soubory jsou v kapitole Výsledky (celá verze je přidána k mé práci na CD).
Abstract:
The first chapter of the theoretical part of my bachelor's thesis is focused on the theme of radiotherapy in general as well as to its history. Radiotherapy is a young medical field which treats both malignant and non-malignant diseases by ionizing radiation. The roots of this discipline go back to the beginning of the 20th century, when German physicist Wilhelm Conrad Rontgen discovered X-rays. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Petr Berkovský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁKORA, Martin. Pořízení datového souboru pro zadání zdroje ionizujícího záření (lineární urychlovač) do výpočetního systému DIAMOND . Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service / Radiological Assistant

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses u8caa7 u8caa7/2
16/8/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16/8/2017
Bulanova, L.
17/8/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.