Bc. Helena Kasalová

Bakalářská práce

Vnitrofiremní komunikace a její vliv na zákazníky

Intradepartmental communication and influence on the customers
Anotace:
V bakalářské práci objasním aktuálnost komunikačních cest, jak v reálném životě, tak i na pracovišti. Vzhledem k neustálému pokroku technologických zařízení v rámci komunikace se však základní komunikační znalosti člověka jako takového nemění. Mobilní telefon, e-mail a jiné jsou jen nástroje, které využíváme k rychlejší domluvě. Cílem mé práce je objasnit, jak využívat kombinaci mezilidské komunikace …více
Abstract:
The bachelor’s thesis explains the topicality of communication channels both in real life and at the workplace. With regards to continuing advances in technology equipment within the frame of communications, the basic communication skills of a man do not substantially change. A mobile phone, e-mail, etc., are just communication tools used for faster communication. The aim of my bachelor’s thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní