Alina Filimonchik

Bachelor's thesis

Leasing a úvěr v účetních a daňových souvislostech

Leasing and credit within accounting and tax context
Abstract:
V bakalářské práci se budu zabývat otázkou financování podniku s pomocí leasingu a úvěru. Práce rozdělena do dvou základních částí. První část se bude věnovat popsání základních pojmů, které se týká leasingu a úvěru, jejich základním druhům. Budu porovnávat účetní a daňová pravidla. Podklady pro teoretickou část budu zkoumat z odborné literatury a příslušných zákonů. V analytické části budu provádět …more
Abstract:
In the bachelor thesis I will deal with the issue of financing the company with the help of leasing and credit. The work is divided into two basic parts. The first part will deal with the basic concepts of leasing and credit, their basic types. I will compare accounting and tax rules. Fundamentals for the theoretical part will be examined from the literature and relevant laws. In the analytical section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance