Theses 

Leasing a úvěr v účetních a daňových souvislostech – Alina Filimonchik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Alina Filimonchik

Bakalářská práce

Leasing a úvěr v účetních a daňových souvislostech

Leasing and credit within accounting and tax context

Anotace: V bakalářské práci se budu zabývat otázkou financování podniku s pomocí leasingu a úvěru. Práce rozdělena do dvou základních částí. První část se bude věnovat popsání základních pojmů, které se týká leasingu a úvěru, jejich základním druhům. Budu porovnávat účetní a daňová pravidla. Podklady pro teoretickou část budu zkoumat z odborné literatury a příslušných zákonů. V analytické části budu provádět srovnání leasingu a úvěru pro podnik na příkladu zařazení dlouhodobého majetku. Tím musím najít optimální a výhodnější řešení. Budu popisovat podrobný způsob účtování leasingu a úvěru podle českých účetních standardů a jak to musí být odraženo v daních. Cílem práci bude najít výhodnější řešení financování dlouhodobého majetku s pomocí leasingu nebo úvěru.

Abstract: In the bachelor thesis I will deal with the issue of financing the company with the help of leasing and credit. The work is divided into two basic parts. The first part will deal with the basic concepts of leasing and credit, their basic types. I will compare accounting and tax rules. Fundamentals for the theoretical part will be examined from the literature and relevant laws. In the analytical section, I will compare the leasing and loan for the enterprise with the example of the inclusion of fixed assets. That is how I have to find the optimal and better solution. I will describe the detailed way of leasing and credit accounting according to Czech accounting standards and how this must be reflected in taxes. The aim of the thesis is to find a more advantageous solution for the financing of long-term assets with the help of leasing or credit.

Klíčová slova: Finanční leasing, úvěr, čistá výhoda leasingu, metoda diskontovaných výdajů, účetnictví, daně.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:40, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz