Nikola Seimlová

Bakalářská práce

Comparison of travel insurance offered by selected insurance companies in the Czech Republic

Srovnání nabídky cestovního pojištění vybraných pojišťoven v České republice
Anotace:
Bakalářská práce je srovnáním nabídky cestovního pojištění nabízeného pojišťovnami na českém trhu. K analýze byly vybrány dvě pojišťovny, a to pojišťovna Allianz a pojišťovna Generali. Kapitola první je zaměřena na obecnou charakteristiku základních pojmů v pojišťovnictví a na charakteristiku jednotlivých služeb cestovního pojištění. Ve druhé části bakalářské práce je uvedena analýza služeb cestovních …více
Abstract:
The bachelor thesis is a comparison of offers of travel insurance offered by insurance companies on the Czech market. In the analysis were selected two insurance companies, and insurance company Allianz and Generali. The first chapter focuses on general characteristics of basic terms in the insurance industry and the characteristics of individual services of travel insurance. In the second part of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Josef Abrhám

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36834