Bc. Peter Sochor

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Financial Statements according to the International Financial Reporting Standards
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Financial statements according to the International Financial Reporting Standards” is to prepare financial statements of the selected company in according to International Financial Reporting Standards. The theoretical part will be dedicated to international accounting harmonization and comparing Czech legislation with selected standards, which subsequently will be …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je zostavenie účtovnej závierky vybraného podniku v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva. Teoretická časť sa bude venovať medzinárodnej harmonizácií účtovníctva a porovnaniu Českej účtovnej legislatívy a vybraných štandardov, ktoré budú následne na základe teoretických poznatkov použité …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta